#MakeAmazonPay | Make Amazon Pay
#MakeAmazonPay | Make Amazon Pay

Jsme zaměstnanci distribučních center, klimatičtí aktivisté a občané z celého světa, kteří se staví proti zájmům nejmocnějšího muže světa a jeho nadnárodní korporace.

Během pandemie COVID-19 se Amazon stal bilionovou společností a jeho výkonný ředitel historicky prvním člověkem na světě, který shromáždil více než 200 miliard dolarů v osobním jmění.

Zaměstnanci distribučních center Amazonu zatím riskovali své životy coby “nezbytní pracovníci” a čelili hrozbám a zastrašování, když se odvážili vyžadovat své právo na spravedlivou mzdu.

Zatímco se korporátní impérium Amazonu rozšiřuje, narůstá i jeho uhlíková stopa, která je vyšší než stopa dvou třetin světových zemí.

Avšak namísto, aby dával zpět společnostem, jež mu pomohly vyrůst, jim Amazon odpírá příjmy z daní. V roce 2019 zaplatil v USA, kde má své hlavní sídlo, na federálních daních z příjmu pouze 1,2 %.

Pandemie COVID-19 ukázala v plné nahotě, že Amazon dává přednost svým ziskům na úkor svých zaměstnanců, společnosti a naší planety. Amazon si bere příliš mnoho a dává zpět příliš málo.

Nastal čas přinutit Amazon platit.

PŘEČTI SI NAŠE POŽADAVKY.

Připoj se

Je čas přinutit Amazon platit. Přidej své jméno a vzkaž to přímu Jeffu Bezosovi. #MakeAmazonPay.

Tvé údaje

Všechna pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná

Vyberte
Pokračuj

Členové parlamentů z celého světa se spojují, aby přinutili Amazon platit

Přečti si jejich dopis vykonnému řediteli Amazonu Jeffu Bezosovi

Progressive International

Progressive International

Progressive International spojuje, organizuje a mobilizuje globální progresivní síly za jednotnou vizí jiného světa..

Stránka

UNI Global Union

UNI Global Union

Světová federace reprezentující více než 20 milionů pracujících z více než 150 zemí v celosvětově nejrychleji rostoucím sektoru – dovednostech a službách..

Stránka

Amazon Workers International

Amazon Workers International

Přeshraniční koalice zaměstnanců Amazonu z různých zemí, včetně Německa, Polska, Španělska, Francie a USA, kteří se organizují, aby bojovali proti Amazonu.

Stránka

350.org

350.org

Globální zdola budované hnutí zasazující se o ukončení využívání fosilních paliv a vybudování komunitně vyrobených obnovitelných energetických alternativ dostupných všem.

Stránka

Aapti Institute, India

Aapti Institute, India

Výzkumná instituce, která pracuje na vytváření veřejných, politicky relevantních, realizovatelných a přístupových znalostí z hranic technologií a společnosti, na podporu vytváření spravedlivých, svobodných a rovnoprávných společností.

Stránka

Algorithm Watch

Algorithm Watch

Organizace pro výzkum a prosazování odhaluje algoritmické rozhodovací procesy, které mají společenský význam, procesy používané buď k předvídání nebo předepisování lidské činnosti, nebo k automatickému rozhodování..

Stránka

All India IT and ITeS Employees' Union

All India IT and ITeS Employees' Union

Organizace, která pracuje pro blaho zaměstnanců IT / ITES, bojuje proti problémům, jako je nejistota zaměstnání, nebezpečí a nepřátelskost pro ženy, stresující pracovní atmosféra, prodloužená pracovní doba atd..

Stránka

Amazon Employees for Climate Justice

Amazon Employees for Climate Justice

Organizace zaměstnanců Amazonu, kteří se zasazují o vedení v oblasti klimatu.

Stránkai

Athena Coalition

Athena Coalition

Americká aliance budovaná zdola sdružující desítky hnutí, které se zabývají právy zaměstnanců, migrantů a datovou spravedlností a které bojují proti zájmům Amazonu.

Stránka

Berlin vs. Amazon

Berlin vs. Amazon

Rozmanitá aliance aktivistů, zaměstnanců technologického sektoru, umělců a místních obyvatel mobilizujících se proti vykořisťování a obydlování centra Berlína Amazonem.

Stránka

Building and Wood Worker’s International

Building and Wood Worker’s International

Globální federace sdružující svobodné a demokratické odbory se členy ve stavebním průmyslu a přidružených oborech, reprezentující pracující ve 135 zemích.

Stránka

Campaign for a Commercial-Free Childhood

Campaign for a Commercial-Free Childhood

Organizace zavázaná pomáhat dětem prospívat ve stále komercializovanější kultuře posedlé obrazovkou a jediná organizace zaměřená na ukončení marketingu pro děti.

Stránka

Canadian Center for Policy Alternatives

Canadian Center for Policy Alternatives

Výzkumný ústav zabývající se otázkami sociální, ekonomické a environmentální spravedlnosti, produkující výzkum a analýzy nezbytné pro navrhovatele politik, aktivisty a každodenní Kanaďany.

Stránka

Centre for International Corporate Tax Accountability and Research

Centre for International Corporate Tax Accountability and Research

Globální výzkumné centrum pro daň z příjmu právnických osob, které produkuje informace a analýzy pro objasnění daně z příjmu právnických osob..

Stránka

Data for Black Lives

Data for Black Lives

Hnutí aktivistů, organizátorů a matematiků, jejichž misí je využívat datovou vědu k vytvoření konkrétních a měřitelných změn v životech černochů..

Stránka

Democracy in Europe Movement 2025

Democracy in Europe Movement 2025

DiEM25 je celoevropské progresivní hnutí, jehož cílem je demokratizovat EU dříve, než se rozpadne.

Stránka

Education International

Education International

Globální federace učitelských odborů, reprezentující hlas 32,5 milionů členů odborů ze 178 zemí a teritorií.

Stránka

European Arts and Entertainment Alliance

European Arts and Entertainment Alliance

Odborová federace zastupující herce a hudebníky v celé Evropě.

Stránka

Focus on the Global South

Focus on the Global South

Aktivistický think tank z Asie poskytující analýzu a budující alternativy pro sociální, ekonomickou a politickou změnu.

Stránka

Friends of the Earth France

Friends of the Earth France

Přátelé Země / Les Amis de la Terre bojují za přechod k udržitelným společnostem na globálním jihu i severu se společnou vizí globální sociální a environmentální spravedlnosti

Stránka

Global Campaign to Reclaim Peoples Sovereignty, Dismantle Corporate Power and Stop Impunity

Global Campaign to Reclaim Peoples Sovereignty, Dismantle Corporate Power and Stop Impunity

Global Campaign je síť více než 250 sociálních hnutí, organizací občanské společnosti, odborů a komunit, které bojují za to, aby zpochybnily moc nadnárodních korporací a ukončily jejich beztrestnost.

Stránka

Global Labor Justice - International Labor Rights Forum

Global Labor Justice - International Labor Rights Forum

GLJ-ILRF drží globální korporace odpovědné za porušování pracovních práv v jejich dodavatelských řetězcích, prosazuje politiky, které chrání slušnou práci a spravedlivou migraci, a posiluje svobodu sdružování, kolektivní vyjednávání a organizace zaměstnanců.

Stránka

Greenpeace

Greenpeace

Kampaňová organizace, která odhaluje globální problémy životního prostředí a vyvíjí řešení pro zelenou a mírovou budoucnost.

Stránka

Hawkers Joint Action Committee

Hawkers Joint Action Committee

Kolektiv reprezentující stovky tisíc pouličních prodavačů z celé Indie.

IT for Change

IT for Change

IT for Change si klade za cíl společnost, ve které digitální technologie přispívají k lidským právům, sociální spravedlnosti a rovnosti.

Stránka

IndustriAll

IndustriAll

Globální federace reprezentující 5 milionů pracujících ze 140 zemích napříč řadou sektorů, stavící se proti moci nadnárodních firem skrze celosvětovou solidaritu.

Stránka

International Federation of Journalists

International Federation of Journalists

Globální federace novinářských odborových svazů reprezentující více než 600 tisíc pracovníků v mediálním průmyslu ze 187 organizací v 146 zemích..

Stránka

International Trade Union Confederation

International Trade Union Confederation

Reprezentujíc 200 milionů pracujících z 332 národních poboček, ITUC podporuje práva a zájmy pracujících skrze mezinárodní spolupráci mezi odborovými svazy, světové kampaně a advokacii v nejdůležitějších světových institucích.

Stránka

International Transport Workers' Federation

International Transport Workers' Federation

ITF koordinuje praktickou solidaritu pro dopravní svazy z celého světa, reprezentujíc 18 milionů zaměstnanců v dopravním sektoru ze 147 zemí.

Stránka

Mezinárodní unie potravinářských, zemědělských, hotelových, restauračních, stravovacích, tabákových a spojeneckých sdružení pracovníků

Mezinárodní unie potravinářských, zemědělských, hotelových, restauračních, stravovacích, tabákových a spojeneckých sdružení pracovníků

Unie, která zastupuje více než 10 milionů pracovníků po celém světě, organizuje od terénu přes továrny až po hotely, restaurace a řetězce rychlého občerstvení, aby bojovala a vyhrála za pracovníky v celém potravinovém řetězci.

Stránka

Joint Action Committee against Foreign Retail and E-commerce (India)

Joint Action Committee against Foreign Retail and E-commerce (India)

Výbor zastupující téměř všechny hlavní indické sdružení obchodníků, pracovníků a zemědělců, který se postavil proti snahám velkých technologických korporací dobýt digitální Indii.

Model Alliance

Model Alliance

Model Alliance podporuje spravedlivé zacházení, rovné příležitosti a udržitelné postupy v módním průmyslu, od přistávací dráhy až po továrnu.

Stránka

Momentum

Momentum

Momentum je lidové hnutí, jehož cílem je transformovat Labouristickou stranu, komunity a Británii v zájmu mnoha lidí, nikoli několika, prostřednictvím kolektivní moci, sítí a technologií.

Stránka

Our Revolution

Our Revolution

Our Revolution se zaměřuje na volby progresivního zastoupení v USA a dále pracuje na organizaci silného hnutí na místní úrovni v síních moci a v ulicích s cílem dosáhnout transformační změny.

Stránka

Oxfam

Oxfam

Světové hnutí bojující proti nerovnostem, které lidi uvrhují a udržují v chudobě.

Stránka

Public Citizen

Public Citizen

Nezisková spotřebitelská organizace s 500 000 členy, kteraá hájí demokracii, brání se korporátní moci a snaží se zajistit, aby vláda fungovala pro lidi, ne pro velké korporace.

Stránka

Public Services International

Public Services International

Globální odborová organizace reprezentující více než 20 milionů zaměstnanců veřejné správy ve 163 zemích, zasazující se o lidská práva a univerzální přístup ke kvalitním veřejným službám.

Stránka

SOLIDAR

SOLIDAR

Síť více než 60 členských organizací ve 29 zemích usilujících o prosazování sociální spravedlnosti v Evropě a na celém světě, poháněná společnými hodnotami solidarity, rovnosti a účasti.

Stránka

Sunrise Movement

Sunrise Movement

Hnutí mladých lidí v USA, které se zavázalo zastavit změnu klimatu a vytvářet miliony dobrých pracovních míst v celém procesu.

Stránka

Tax Justice Network

Tax Justice Network

Nezávislá mezinárodní síť pro výzkum, analýzu  a advokacii v oblasti daňové a finanční regulace, jejíž pozice přímo zpochybňují zájmy nejsilnějších..

Stránka

The Leap

The Leap

Organizace, která pracuje na budování a posilování odvážného a obsáhlého klimatického hnutí rozšiřováním koalic Green New Deal.

Stránka

The Transnational Institute

The Transnational Institute

Mezinárodní institut pro výzkum a advokacii se zavázal budovat spravedlivou, demokratickou a udržitelnou planetu zapojováním sociálních hnutí, vědců a navrhovatelů politik.

Stránka

War on Want

War on Want

Charita zasazující se o vymýcení hlavních příčin chudoby, nerovnosti a nespravedlnosti pomocí partnerství s hnutími z globálního Jihu a kampaní ve Spojeném království.

Stránka

Workings People Charter

Workings People Charter

Síť více než 150 místních provinčních organizací se zaměřením na sdružování všech organizací spolupracujících s místními zaměstnanci a jejich organizující.

Stránka

Ethical Consumer

Ethical Consumer

Nezávislé, neziskové a mnohostranné družstvo s otevřeným členstvím, které poskytuje všechny nástroje a zdroje, které spotřebitelé potřebují, aby byl výběr u pokladny jednoduchý, informovaný a efektivní.

Stránka

Rinascimento Green

Rinascimento Green

Nezávislá iniciativa, která začala v Itálii a jejímž cílem je spojit různé části občanské společnosti a podporovat Green New Deal prostřednictvím lidové účasti.

Stránka

Debt Collective

Debt Collective

Dlužnická unie bojující za zrušení dluhů a obranu milionů domácností ve Spojených státech.

Stránka

Attac Norway

Attac Norway

Norská pobočka mezinárodního hnutí usilujícího o sociální, environmentální a demokratické alternativy v procesu globalizace.

Stránka