Make Amazon Pay

Ceny se zvyšují jak pro pracovníky tak pro spotřebitele. Pro úplně každého se navíc zvyšuje teplota a zhoršuje stav naší planety. Namísto podpory svých pracovníků, komunit a planety se Amazon snaží vyždímat vše do poslední kapky.


Amazon ždímá pracovníky: skutečné platy pracovníků se snižují, zatímco samotný Amazon hlásí rekordní zisky - 121 miliard dolarů za druhé čtvrtletí roku 2022 - a přitvrzuje v potlačování vzniku odborů.


Amazon ždímá komunity: v roce 2021 nezaplatil v Evropě ani korunu za daň z příjmu, namísto toho mu byla vyplacena miliarda eur formou daňových úlev z celkového prodeje za 55 miliard eur.


Amazon ždímá naši planetu: přestože se jeho uhlíková stopa počítá pouze z procenta jeho prodejů, emise společnosti vzrostly za rok 2021 o 18 %.

Jsme pracovníci a občané lišící se svou geografickou polohou a rolí v celosvětové ekonomice, ale spojeni svým odhodláním donutit Amazon platit spravedlivé mzdy, daně a kompenzovat svůj dopad na planetu.

Amazon si může dovolit platit, ale sám od sebe to neudělá.

Black Friday November 25

Proto pořádáme celosvětovou demonstraci a chceme z Černého pátku udělat den, kdy Amazon zaplatí. Přidejte se k nám.

Zjistěte, kde se ve vaší oblasti konají protesty a stávky.

Nevidíte žádnou akci blízko vás?

Uspořádejte svou vlastní

Řekněte o tom všem.

Vše co potřebujete k zapojení se do stávek a protestů na Černý pátek: letáky, transparenty, plakáty, grafiky na sociální média a další.

The Coalition

Progressive International Logo

Progressive International

Progressive International spojuje, organizuje a mobilizuje globální progresivní síly za jednotnou vizí jiného světa.

Website


Uni Global Logo

UNI Global Union

 

Světová federace reprezentující více než 20 milionů pracujících z více než 150 zemí v celosvětově nejrychleji rostoucím sektoru – dovednostech a službách.

Website


Amazon Workers International

Mezinárodní koalice zaměstnanců Amazonu z různých zemí, včetně Německa, Polska, Španělska, Francie a USA, kteří se organizují, aby bojovali proti Amazonu.

Website


350 org logo

350.org

Globální zdola budované hnutí zasazující se o ukončení využívání fosilních paliv a vybudování dostupných komunitně vyrobených obnovitelných energetických alternativ.

Website


Aapti Institute, India

Výzkumná instituce, která pracuje na vytváření veřejných, politicky relevantních, realizovatelných a přístupových znalostí z hranic technologií a společnosti, na podporu vytváření spravedlivých, svobodných a rovnoprávných společností.

Website


Algorithm Watch Logo

Algorithm Watch

Organizace pro výzkum a prosazování odhaluje algoritmické rozhodovací procesy, které mají společenský význam, procesy používané buď k předvídání nebo předepisování lidské činnosti, nebo k automatickému rozhodování.

Website


All India IT and ITeS Employees' Union

Organizace, která pracuje pro blaho zaměstnanců IT / ITES, bojuje proti problémům, jako je nejistota zaměstnání, nebezpečí a nepřátelskost pro ženy, stresující pracovní atmosféra, prodloužená pracovní doba atd.

Website


Amazon Employees for Climate Justice

Organizace zaměstnanců Amazonu, kteří se zasazují o vedení v oblasti klimatu.

Website


Arab Resource & Organizing Center Logo

Arab Resource & Organizing Center

Grassrootová organizace podporující organizaci komunit za účelem větší spravedlnosti a právu na sebeurčení.

Website


Athena Coalition

Grassrootová organizace ze Spojených států amerických sdružující desítky hnutí, které se zabývají právy zaměstnanců, migrantů a datovou spravedlností a které bojují proti zájmům Amazonu.

Website


Attac Norway Logo

Attac Norway

Norská pobočka mezinárodního hnutí usilujícího o sociální, environmentální a demokratické alternativy v procesu globalizace.

Website


Attac France Logo

Attac France

Francouzská větev mezinárodního hnutí, která hledá společenské, environmentální a demokratické alternativy v procesu globalizace.

Website


Asian Peoples Movement on Debt and Development

Aliance více než 54 hnutí, odborových organizací a nezávislých skupin napříč Asií.
Website


Balanced Economy Project Logo

Balanced Economy Project

Balanced Economy Project je nová mezinárodní antimonopolní organizace zaměřující se na státy mimo Spojené státy Americké.
Website


Berlin vs. Amazon

Rozmanitá aliance aktivistů, zaměstnanců technologického sektoru, umělců a místních obyvatel mobilizujících se proti vykořisťování a obydlování centra Berlína Amazonem.

Website


Building and Wood Worker’s International

Globální federace sdružující svobodné a demokratické odbory se členy ve stavebním průmyslu a přidružených oborech, reprezentující pracovníky ve 135 zemích.

Website


Campaign for a Commercial-Free Childhood

Organizace zavázaná pomáhat dětem prospívat ve stále komercializovanější kultuře posedlé obrazovkou a jediná organizace zaměřená na ukončení marketingu pro děti.

Website


Canadian Centre for Policy Alternatives Logo

Canadian Centre for Policy Alternatives

Výzkumný ústav zabývající se otázkami sociální, ekonomické a environmentální spravedlnosti, produkující výzkum a analýzy nezbytné pro navrhovatele politik, aktivisty a každodenní Kanaďany.

Website


Centre for International Corporate Tax Accountability and Research

Globální výzkumné centrum pro daň z příjmu právnických osob, které produkuje informace a analýzy pro objasnění daně z příjmu právnických osob.

Website


Clean Clothes Campaign Logo

Clean Clothes Campaign

Clean Clothes Campaign je globální síť věnovaná zlepšování pracovních podmínek pracovníků v oděvním a sportovně-oděvním průmyslu.

Website


Common Wealth Logo

Common Wealth

Organizace, která se zaměřuje na systémově životně důležité oblasti, ve kterých lze prostřednictvím demokratického vlastnictví transformovat, jak ekonomika funguje a pro koho.

Website


Corporate Europe Observatory Logo

Corporate Europe Observatory

Výzkumná skupina, která se svými kampaněmi snaží poukázat na privilegia a vliv korporací a jejich lobbistických skupin na politiku EU.

Website


Data for Black Lives

Hnutí aktivistů, organizátorů a matematiků, jejichž misí je využívat datovou vědu k vytvoření konkrétních a měřitelných změn v životech černochů.

Website


Datavakbond Logo

Datavakbond

Hájí práva občanů si rozhodovat o tom, jak je nakládáno s jejich daty a pomáhá jim si vyjednat podmínky s organizacemi, které tato data spravují.

Website


Debt Collective Logo

Debt Collective

Dlužnická unie bojující za zrušení dluhů a obranu milionů domácností ve Spojených státech.

Website


Democracy in Europe Movement 2025

DiEM25 je celoevropské progresivní hnutí, jehož cílem je demokratizovat EU dříve, než se rozpadne.

Website


Ecoar Logo

ECOAR

Aliance aktivistů, kteří se snaží vytvořit nástroje pro společenská hnutí a občany založené na principech antikapitalismu, antiglobalizace, zodpovědné spotřebě, ochraně veřejnosti a environmentalismu.

Website


Education International Logo

Education International

Globální federace učitelských odborů, reprezentující hlas 32,5 milionů členů odborů ze 178 zemí a teritorií.

Website


EFFAT Logo

EFFAT (European Federation of Trade Unions in the Food, Agriculture and Tourism)

Organizace nezávislých a demokratických odborových svazů, které zastupují pracovníky v potravinářském, zemědělském, turistickém odvětví a v domácnostech po celé Evropě.

Website


European Arts and Entertainment Alliance Logo

European Arts and Entertainment Alliance

Globální odborová federace reprezentující 160 odborových svazů herců a hudebníků z celého světa.

Website


Ethical Consumer

Nezávislé, neziskové a mnohostranné družstvo s otevřeným členstvím, které poskytuje všechny nástroje a zdroje, které spotřebitelé potřebují, aby byl výběr u pokladny jednoduchý, informovaný a efektivní.

Website


Focus on the Global South Logo

Focus on the Global South

Aktivistický think tank sídlící v Asii poskytující analýzu a budující alternativy pro sociální, ekonomickou a politickou změnu.

Website


Friends of the Earth France

Přátelé Země / Les Amis de la Terre bojují za přechod k udržitelným společnostem na globálním jihu i severu se společnou vizí globální sociální a environmentální spravedlnosti.

Website


Gen-Z for Change Logo

Gen-Z for Change

Gen-Z for Change je nezisková organizace vedená mládeží, která využívá digitální taktiky, nástroje a koalice k provedení hmatatelných změn na místě u problémů, které neúměrně ovlivňují marginalizované komunity.

Website


Stop Corporate Impunity Logo

Global Campaign to Reclaim Peoples Sovereignty, Dismantle Corporate Power and Stop Impunity

Global Campaign je síť více než 250 sociálních hnutí, organizací občanské společnosti, odborů a komunit, které bojují za to, aby zpochybnily moc nadnárodních korporací a ukončily jejich beztrestnost.

Website


International Labor Rights Logo

Global Labor Justice - International Labor Rights Forum

GLJ-ILRF drží globální korporace odpovědné za porušování pracovních práv v jejich dodavatelských řetězcích, prosazuje politiky, které chrání slušnou práci a spravedlivou migraci, a posiluje svobodu sdružování, kolektivní vyjednávání a organizace zaměstnanců.

Website


Global Forest Coalition Logo

Global Forest Coalition

Mezinárodní uskupení neziskových organizací a organizací původních obyvatel, které bojuje za společenskou spravedlnost a práva původních obyvatel při vytváření politik týkajících se lesů.

Website


greenpeace logo

Greenpeace

Kampaňová organizace, která odhaluje globální problémy životního prostředí a vyvíjí řešení pro zelenou a mírovou budoucnost.

Website


Hawkers Joint Action Committee Logo

Hawkers Joint Action Committee

Kolektiv reprezentující stovky tisíc pouličních prodavačů z celé Indie.


HKM Logo

HKM

Pákistánská kampaň za ustanovení základních lidských práv grassrootovým organizováním a vytvářením tlaku na příslušné orgány.

Twitter


IT for Change Logo

IT for Change

IT for Change si klade za cíl společnost, ve které digitální technologie přispívají k lidským právům, sociální spravedlnosti a rovnosti.

Website


Independent Workers of Great Britain Logo

Independent Workers Union of Great Britain

Nezávislá a dynamická odborová organizace ve Spojeném království, která bojuje s nejistými, nedostatečně odborově organizovanými a nedostatečně zastoupenými pracovními silami, aby se postavila korporátním gigantům z koncertní ekonomiky.
Website


Industriall Logo

IndustriAll

Globální federace reprezentující 5 milionů pracujících ze 140 zemích napříč řadou sektorů, stavící se proti moci nadnárodních firem skrze celosvětovou solidaritu.

Website


International Federation of Journalists Logo

International Federation of Journalists

Globální federace novinářských odborových svazů reprezentující více než 600 tisíc pracovníků v mediálním průmyslu ze 187 organizací v 146 zemích.

Website


International Trade Union Confederation Logo

International Trade Union Confederation

Reprezentujíc 200 milionů pracujících z 332 národních poboček, ITUC podporuje práva a zájmy pracujících skrze mezinárodní spolupráci mezi odborovými svazy, světové kampaně a advokacii v nejdůležitějších světových institucích.

Website


International Transport Workers Federation Logo

International Transport Workers' Federation

ITF koordinuje praktickou solidaritu pro dopravní svazy z celého světa, reprezentujíc 18 milionů zaměstnanců v dopravním sektoru ze 147 zemí.

Website


International Union of Food Agricultural Hotel Restaurant Logo

International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations

Unie, která zastupuje více než 10 milionů pracovníků po celém světě, organizuje od terénu přes továrny až po hotely, restaurace a řetězce rychlého občerstvení, aby bojovala a vyhrála za pracovníky v celém potravinovém řetězci.

Website


Join Action Committee Against Foreign Commerce Logo

Joint Action Committee against Foreign Retail and E-commerce (India)

Výbor zastupující téměř všechny hlavní indické sdružení obchodníků, pracovníků a zemědělců, který se postavil proti snahám velkých technologických korporací dobýt digitální Indii.

Website


Just Net Coalition Logo

Just Net Coalition

Globální síť aktérů občanské společnosti prosazující otevřený, svobodný a spravedlivý internet.
Website


Labour Behind the Label Logo

Labour Behind the Label

Kampaň, která se snaží podpořit pracovníky v oděvním průmyslu na celém světě a zlepšit jejich pracovní podmínky.

Website


Lebenswertes Liebenau Logo

Lebenswertes Liebenau

Iniciativa v Liebenau, která se snaží oblast posunout směrem k zelenější a přátelštější budoucnosti.

Website


Migrant Justice

Organizace, která dává hlas a prostor komunitě farmářů a zapojuje komunitní partnery do organizování se za cílem ekonomické spravedlnosti a lidských práv.

Website


Model Alliance Logo

Model Alliance

Model Alliance podporuje spravedlivé zacházení, rovné příležitosti a udržitelné postupy v módním průmyslu, od přistávací dráhy až po továrnu.

Website


Momentum Logo

Momentum

Momentum je lidové hnutí, jehož cílem je transformovat Labouristickou stranu, komunity a Británii v zájmu mnoha lidí, nikoli několika, prostřednictvím kolektivní moci, sítí a technologií.

Website


Observatory Civic Association Logo

Observatory Civic Association

Nezisková organizace, jejímž cílem je hlídat konkrétní zájmy komunit jejich zastupováním při jednání s vládními organizacemi.

Website


Open Mic Logos

Open Mic

Iniciativa, která usiluje o větší právní odpovědnost médií a technologických společností.

Website


Our Revolution Logo

Our Revolution

Our Revolution se zaměřuje na volby progresivního zastoupení v USA a dále pracuje na organizaci silného hnutí na místní úrovni v síních moci a v ulicích s cílem dosáhnout transformační změny.

Website


Oxfam Logo

Oxfam

Světové hnutí bojující proti nerovnostem, které lidi uvrhují a udržují v chudobě.

Website


Pacific Asia Resource Center Logo

Pacific Asia Resource Center

PARC je nezisková organizace zavázána mezinárodní sociální a ekonomické spravedlnosti. Od roku 1973 PARC pracuje s množstvím lidových hnutí v Japonsku, aby podpořil rozvoj solidaritu se strádajícími lidmi v pacifickém regionu.
Website


Pacific Network on Globalisation

Alternativní hlas bránící a podporující práva lidí Pacifiku na ekonomickou nezávislost
Website


Partners for Dignity & Rights Logo

Partners for Dignity & Rights

Organizace Partners for Dignity & Rights (dříve známá jako National Economic and Social Rights Initiative) prosazuje vizi spravedlivého světa, ve kterém se každému dostává stejné důstojnosti a naplnění jeho lidských potřeb a možnosti naplnění osobního potenciálu.
Website


Pay Up Fashion Logo

#PayUp Campaign

#PayUp campaign vznikla v březnu 2020 na základě katastrofálního rozhodnutí oděvního průmyslu, kterým odmítli zaplatit za již hotové objednávky na začátku pandemie COVID-19.
Website


Privacy International Logo

Privacy International

Organizace, která má za cíl chránit demokracii, háji lidskou důstojnost a vyžadovat zodpovědnost od institucí, které zneužívají důvěru veřejnosti.

Website


Public Citizen Logo

Public Citizen

Nezisková spotřebitelská organizace s 500 000 členy, kteraá hájí demokracii, brání se korporátní moci a snaží se zajistit, aby vláda fungovala pro lidi, ne pro velké korporace.

Website


Public Services International Logo

Public Services International

Globální odborová organizace reprezentující více než 20 milionů zaměstnanců veřejné správy ve 163 zemích, zasazující se o lidská práva a univerzální přístup ke kvalitním veřejným službám.

Website


Remake Logo

Remake

Komunita milovníků oděvů, obhájců ženských práv a environmentalistů se společným cílem změnit praktiky oděvního průmyslu, které mají negativní dopad na lidi a planetu.

Website


Rinascimento Green Logo

Rinascimento Green

Nezávislá iniciativa, která začala v Itálii a jejímž cílem je spojit různé části občanské společnosti a podporovat Green New Deal prostřednictvím lidové účasti.

Website


Solidar Logo

SOLIDAR

Síť více než 60 členských organizací ve 29 zemích usilujících o prosazování sociální spravedlnosti v Evropě a na celém světě, poháněná společnými hodnotami solidarity, rovnosti a účasti.

Website


Somo Logo

SOMO

Výzkumné centrum, které provádí akčně-orientovaný výzkum za účelem odhalit vliv a bezprecedentní moc nadnárodních společností.

Website


Sunrise Logo

Sunrise Movement

Hnutí mladých lidí v USA, které se zavázalo zastavit změnu klimatu a vytvářet miliony dobrých pracovních míst v celém procesu.

Website


Szkigra Logo

Szikra Mozgalom

Politická organizace reprezentující sociální a zelenou problematiku.

Website


Tax Justice Network Logo

Tax Justice Network

Nezávislá mezinárodní síť pro výzkum, analýzu a advokacii v oblasti daňové a finanční regulace, jejíž pozice přímo zpochybňují zájmy nejsilnějších.

Website


Tax Justice Network Africa Logo

Tax Justice Network Africa

Panafrická agentura zaměřená na výzkum a advokacii bojující proti nelegálním peněžním tokům a prosazující progresivní zdanění.

Website


Tax Justice NL Logo

Tax Justice NL

Síť nizozemských občanských sdružení a odborů, které usilují o spravedlivý daňový systém na světové úrovni a větší transparentnost firem a vlád.

Website


Tax Justice UK Logo

Tax Justice UK

Tax Justice UK prosazuje roli daní a bojuje za progresivnější a efektivnější daňový systém ve Spojeném království.
Website


The Leap Logo

The Leap

Organizace, která pracuje na budování a posilování odvážného a obsáhlého klimatického hnutí rozšiřováním koalic Green New Deal.

Website


Transnational Institute Logo

The Transnational Institute

Mezinárodní institut pro výzkum a advokacii se zavázal budovat spravedlivou, demokratickou a udržitelnou planetu zapojováním sociálních hnutí, vědců a navrhovatelů politik.

Website


Tech Workers Coalition Logo

Tech Workers Coalition

Uskupení pracovníků technologického odvětví a přidružených profesí, odborových organizátorů, komunitních organizátorů a přátel.

Website


Union Aid Abroad Logo

Union Aid Abroad - APHEDA

Union Aid Abroad - APHEDA je organizace zaměřená na globální spravedlnost působící v rámci australského odborového hnutí, která podporuje odborová a sociální hnutí ve třinácti zemích v jihovýchodní Asii, Pacifiku, na Blízkém východě a v jižní Africe.
Website


War on Want Logo

War on Want

Charita zasazující se o vymýcení hlavních příčin chudoby, nerovnosti a nespravedlnosti pomocí partnerství s hnutími z globálního Jihu a kampaní ve Spojeném království.

Website


Worker-driven Social Responsability Network Logo

Worker-driven Social Responsability Network

V roce 2015 se spojila uskupení pracovníků, spojenců a technických poradců za účelem vytvoření organizace, která se snaží o posilování, prosazování a kopírování tohoto modelu organizace po celém světě.

Website


Working Peoples Charter Logo

Workings Peoples' Charter

Síť více než 150 místních provinčních organizací se zaměřením na sdružování všech organizací spolupracujících s místními zaměstnanci a jejich organizující.

Website

V případě otázek týkajících se médií, kontaktujte prosím james.schneider@progressive.international a eugenio.villasante@uniglobalunion.org