Make Amazon Pay

Dla pracowników i konsumentów cena wszystkiego rośnie. A dla wszystkich globalna temperatura rośnie, a nasza planeta jest pod presją. Ale zamiast wspierać swoich pracowników, społeczności i planetę, Amazon wyciska każdą możliwą kroplę.


Amazon wyciska pracowników:
realne płace spadają, podczas gdy korporacja osiąga rekordowe przychody - 121 mld dolarów za drugi kwartał 2022 r. I wzmacnia swoją taktykę niszczenia związków;


Amazon wyciska społeczności: w 2021 r. nie zapłacił w Europie podatku dochodowego, a zamiast tego otrzymał 1 mld euro ulg podatkowych od sprzedaży o wartości 55 mld euro;


Amazon wyciska naszą planetę: pomimo uwzględnienia tylko 1% całej sprzedaży produktów w rachunku emisji dwutlenku węgla, emisje CO2 korporacji wzrosły o 18% w 2021 roku.

Jesteśmy pracownikami i obywatelami podzielonymi ze względu na położenie geograficzne i naszą rolę w globalnej gospodarce, ale zjednoczonymi w naszym zaangażowaniu w sprawienie, by Zmusić Amazona do płacenia (kampania Make Amazon Pay) uczciwych płac, podatków oraz za swój wpływ na planetę.

Amazona stać na zapłatę, ale będzie to możliwe tylko wtedy, gdy nam się uda.

Black Friday November 25

Właśnie dlatego w Czarny Piątek 25 listopada 2022 roku zbieramy się na całym świecie, aby zmienić go w dzień kampanii Make Amazon Pay. Dołącz do nas.

Znajdź protesty i strajki wokół siebie

Nie widzisz akcji wokół siebie?

Stwórz własną

Opowiedz o tym wszystkim.

Wszystko czego potrzebujesz do wsparcia strajków i protestów na Czarny Czwartek: ulotki, banery, plakaty, grafiki do mediów społecznościowych i inne.

Koalicja

Progressive International Logo

Progressive International

Organizacja jednoczy, organizuje i mobilizuje światowe siły postępowe w ramach wspólnej wizji lepszego świata.

Website


Uni Global Logo

UNI Global Union

Globalna federacja związkowa reprezentująca ponad 20 milionów pracowników ze 150 państw, działająca w jednym z najszybciej rozwijających się sektorów na świecie: sektorze umiejętności i usług.

Website


Koalicja Amazon Workers International
Międzynarodowa koalicja pracowników Amazona z różnych krajów, takich jak Niemcy, Polska, Hiszpania, Francja czy USA działająca ponad granicami państwowymi żeby go pokonać.

Website


350 org logo

350.org

Ruch obywatelski działający na rzecz zakończenia epoki paliw kopalnych i zbudowania świata opartego na ogólnodostępnej energii odnawialnej kontrolowanej przez lokalną społeczność.

Website


Aapti Institute, India

Instytucja badawcza pracująca nad generowaniem publicznej, politycznie istotnej, praktycznej i dostępnej wiedzy z pogranicza technologii i społeczeństwa, aby wspierać tworzenie sprawiedliwego, wolnego i sprawiedliwego społeczeństwa.
Website


Algorithm Watch Logo

Algorithm Watch

Organizacja badawcza i rzecznicza, która rzuca światło na algorytmiczne procesy podejmowania decyzji, które mają znaczenie społeczne, procesy używane do przewidywania lub przepisywania ludzkich działań lub do automatycznego podejmowania decyzji.
Website


All India IT and ITeS Employees' Union

Organizacja, która działa na rzecz dobra pracowników IT / ITES, walczy z takimi problemami, jak niepewność zatrudnienia, brak bezpieczeństwa i nieprzyjazność w stosunku do kobiet, stresująca atmosfera w pracy, wydłużone godziny pracy itp.
Website


Organizacja Amazon Employees for Climate Justice
Organizacja pracowników Amazona, którzy żądają powzięcia kroków w sprawie zmian klimatycznych.

Website


Arab Resource & Organizing Center Logo

Arabskie Centrum Zasobów i Organizowania

Organizacja oddolna działająca na rzecz wzmocnienia i zorganizowania społeczności w kierunku sprawiedliwości i samostanowienia dla wszystkich.

Website


Koalicja Athena
Związek dziesiątek północnoamerykańskich grup obywatelskich zajmujących się prawami pracowniczymi, imigracyjnymi oraz cyfrowymi wzywający Amazona do działania.

Website


Attac Norway Logo

Attac Norway

Norweska gałąź międzynarodowego ruchu działającego na rzecz alternatyw społecznych, środowiskowych i demokratycznych w procesie globalizacji.
Website


Attac France Logo

Attac Francja
Francuski oddział międzynarodowego ruchu na rzecz społecznych, środowiskowych i demokratycznych alternatyw w procesie globalizacji.
Website


Asian Peoples Movement on Debt and Development

Sojusz ponad 54 ruchów, związków zawodowych i grup obywatelskich w całej Azji
Website


Balanced Economy Project Logo

Projekt zbalansowanej gospodarki
Projekt Zbalansowanej Gospodarki to nowa międzynarodowa organizacja antymonopolowa, skoncentrowana na krajach poza Stanami Zjednoczonymi.

Website


Berlin vs. Amazon

Związek aktywistów, pracowników sektora IT, artystów i mieszkańców miasta walczących przeciwko eksploatacji Amazona i budowie nowej siedziby korporacji w centrum miasta.

Website


Organizacja Building and Wood Worker's International
Globalna federacja związków zawodowych zrzeszająca wolne i demokratyczne związki zawodowe z branży budowlanej i zbliżonych sektorów, reprezentująca 12 milionów pracowników ze 135 krajów.

Website


Campaign for a Commercial-Free Childhood

Organizacja, której celem jest pomaganie dzieciom w rozwoju w coraz bardziej skomercjalizowanej kulturze obsesyjnie skupionej na ekranie, a także jedyna organizacja, której celem jest zakończenie marketingu skierowanego do dzieci.
Website


Canadian Centre for Policy Alternatives Logo

Canadian Centre for Policy Alternatives

Instytut badawczy zajmujący się kwestiami sprawiedliwości społecznej, ekonomicznej i środowiskowej, prowadzący badania i analizy niezbędne dla decydentów, aktywistów i zwykłych Kanadyjczyków.
Website


Centre for International Corporate Tax Accountability and Research

Globalne centrum badań nad podatkami korporacyjnymi, które dostarcza informacji i analiz, aby rozplątać sieć podatku dochodowego od osób prawnych.
Website


Clean Clothes Campaign Logo

Kampania Czystych Ubrań
Clean Clothes Campaign to globalna sieć zajmująca się poprawą warunków pracy i wzmocnieniem pozycji pracowników w globalnym przemyśle odzieżowym i sportowym.

Website


Common Wealth Logo

Wspólne bogactwo
Organizacja skupiająca się na systemowo istotnych obszarach, w których demokratyczna własność może zmienić sposób, w jaki i dla kogo funkcjonuje gospodarka.

Website


Corporate Europe Observatory Logo

Obserwatorium Europy Korporacyjnej
Grupa badawcza i kampanijna pracująca nad ujawnieniem i zakwestionowaniem uprzywilejowanego dostępu i wpływu, jakim cieszą się korporacje i ich grupy lobbingowe w kształtowaniu polityki UE.

Website


Ruch 4 Black Lives

Ruch aktywistów, organizacji i matematyków zaangażowanych w działania mające na celu konkretną i widoczną poprawę życia osób ciemnoskórych za pomocą najnowszych osiągnięć nauki.

Website


Datavakbond Logo

Datavakbond

Daje ludziom możliwość wypowiedzenia się na temat tego, co dzieje się z ich danymi, i pomaga im egzekwować warunki od organizacji, które zajmują się tymi danymi.

Website


Debt Collective Logo

Debt Collective

Związek dłużników walczący o umorzenie długów i obronę milionów gospodarstw domowych w całych Stanach Zjednoczonych.
Website


Democracy in Europe Movement 2025

DiEM25 to paneuropejski, progresywny ruch, którego celem jest zdemokratyzowanie UE, zanim się rozpadnie.
Website


Ecoar Logo

ECOAR

Sojusz aktywistów dążących do zbudowania użytecznego narzędzia dla ruchów społecznych i obywatelstwa opartego na antykapitalizmie, antyglobalizacji, odpowiedzialnej konsumpcji, obronie społeczeństwa i ekologii.

Website


Education International Logo

Federacja Education International
Globalna federacja nauczycielskich związków zawodowych reprezentująca 32,5 mln członków związków zawodowych ze 178 państw i terytoriów.

Website


EFFAT Logo

EFFAT (European Federation of Trade Unions in the Food, Agriculture and Tourism)

Organizacja niezależnych i demokratycznych związków zawodowych reprezentująca pracowników sektora spożywczego, rolniczego, turystycznego i pracowników domowych w Europie.

Website


European Arts and Entertainment Alliance Logo

Federacja European Arts and Entertainment Alliance
Federacja związkowa reprezentująca aktorów i muzyków w Europie.

Website


Ethical Consumer

Niezależna, non-profit, wielostronna spółdzielnia z otwartym członkostwem, która zapewnia wszystkie narzędzia i zasoby potrzebne konsumentom, aby dokonywać prostych, świadomych i skutecznych wyborów przy kasie.
Website


Focus on the Global South Logo

Organizacja Focus on the Global South
Azjatycki think tank złożony z aktywistów zajmujących się analizą i wyszukiwaniem alternatywnych rozwiązań prowadzących do sprawiedliwych zmian społecznych, ekonomicznych i politycznych.

Website


Friends of the Earth France

Organizacja walczy o przejście do zrównoważonych społeczeństw zarówno na Globalnym Południu, jak i na Globalnej Północy, ze wspólną wizją globalnej sprawiedliwości społecznej i środowiskowej.
Website


Gen-Z for Change Logo

Gen-Z for Change

Gen-Z for Change is a youth-led nonprofit organization utilizing digital tactics, tools, and coalitions to make a tangible change on the ground for issues that disproportionately affect marginalized communities.

Website


Stop Corporate Impunity Logo

Global Campaign to Reclaim Peoples Sovereignty, Dismantle Corporate Power and Stop Impunity

Global Campaign to sieć ponad 250 ruchów społecznych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, związków zawodowych i społeczności walczących o zakwestionowanie potęgi międzynarodowych korporacji i zakończenie ich bezkarności.
Website


International Labor Rights Logo

Global Labor Justice - International Labor Rights Forum

Organizacja pociąga globalne korporacje do odpowiedzialności za łamanie praw pracowniczych w swoich łańcuchach dostaw, rozwija politykę, która chroni godną pracę i sprawiedliwą migrację oraz wzmacnia wolność zrzeszania się, rokowań zbiorowych i organizacji pracowniczych.
Website


Global Forest Coalition Logo

Globalna Koalicja Leśna

Międzynarodowa koalicja organizacji pozarządowych i organizacji ludności rdzennej broniąca sprawiedliwości społecznej i praw ludów leśnych w polityce leśnej.

Website


greenpeace logo

Greenpeace

Organizacja prowadząca kampanie, która ujawnia globalne problemy środowiskowe i opracowuje rozwiązania dla zielonej i pokojowej przyszłości.
Website


Hawkers Joint Action Committee Logo

Komitet Hawkers Joint Action
Kolektyw reprezentujący setki tysięcy sprzedawców ulicznych w całych Indiach.


HKM Logo

HKM

Ogólnopakistańska kampania na rzecz egzekwowania praw podstawowych poprzez oddolną organizację, rozmach i presję.

Twitter


IT for Change Logo

IT for Change

Organizacja celuje w społeczeństwo, w których technologie cyfrowe wnoszą swój wkład w obszarach praw człowieka, sprawiedliwości społecznej oraz równości

Website


Independent Workers of Great Britain Logo

Independent Workers Union of Great Britain

An independent and dynamic trade union in the UK that fights with precarious, under-unionised, and under-represented workforces to take on gig economy corporate giants.

Website


Industriall Logo

Federacja IndustriAll
Globalna federacja związkowa reprezentująca 50 milionów pracowników ze 140 państw, o różnym profilu pracowniczym, podważająca władzę międzynarodowych korporacji poprzez ponadnarodową solidarność.

Website


International Federation of Journalists Logo

Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy

Globalna federacja związkowa dziennikarzy reprezentująca ponad 600 tysięcy pracowników medialnych ze 187 organizacji w 146 państwach.

Website


International Trade Union Confederation Logo

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych
Reprezentująca 200 milionów pracowników w 332 oddziałach krajowych, Konfederacja promuje prawa i interesy pracownicze poprzez międzynarodową współpracę między związkami zawodowymi, globalne kampanie i wsparcie wewnątrz najważniejszych światowych instytucji.

Website


International Transport Workers Federation Logo

Międzynarodowa Federacja Pracowników Transportu
Federacja koordynuje praktyczną solidarność pomiędzy związkami zawodowymi na całym świecie reprezentując ponad 18 milionów pracowników transportu z 147 państw.

Website


International Union of Food Agricultural Hotel Restaurant Logo

International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations

Reprezentując ponad 10 milionów pracowników na całym świecie, IUF organizuje od pól przez fabryki po hotele, restauracje i sieci fast foodów, aby walczyć i wygrywać dla pracowników w całym łańcuchu żywnościowym.
Website


Join Action Committee Against Foreign Commerce Logo

Joint Action Committee against Foreign Retail and E-commerce (India)

Komitet reprezentujący prawie wszystkich głównych kupców, pracowników i stowarzyszenia rolników w Indiach, stawiający opór wysiłkom wielkich korporacji technologicznych zmierzających do podboju cyfrowych Indii.


Just Net Coalition Logo

Just Net Coalition

Globalna sieć podmiotów społeczeństwa obywatelskiego zaangażowanych w otwarty, wolny, sprawiedliwy i równy Internet.
Website


Labour Behind the Label Logo

Praca za Marką

Kampania mająca na celu poprawę warunków i wzmocnienie pozycji pracowników w globalnym przemyśle odzieżowym.

Website


Lebenswertes Liebenau Logo

Lebenswertes Liebenau

Inicjatywa w Liebenau działająca na rzecz przyjaznego dla środowiska i ludzi rozwoju swojej dzielnicy.

Website


Sprawiedliwość migracyjna
Organizacja, która koncentruje się na budowaniu głosu, zdolności i władzy społeczności robotników rolnych, a która także angażuje partnerów społecznych do organizowania sprawiedliwości ekonomicznej i praw człowieka.

Website


Model Alliance Logo

Model Alliance

Organizacja promuje uczciwe traktowanie, równe szanse oraz zrównoważone praktyki w przemyśle modowym, od wybiegu do fabrycznych posadzek
Website


Momentum Logo

Momentum

Momentum to ruch ludowy, którego celem jest przekształcenie Partii Pracy, społeczności i Wielkiej Brytanii w interesie wielu, a nie tylko nielicznych, poprzez zbiorową władzę, sieci i technologię.
Website


Observatory Civic Association Logo

Stowarzyszenie Obywatelskie Obserwatorium

Organizacja non-profit, której celem jest dbanie o partykularne interesy społeczności poprzez reprezentowanie społeczności Obserwatorium w kontaktach z organizacjami rządowymi.

Website


Open Mic Logos

Otwarty mikrofon

Inicjatywa, która działa na rzecz większej odpowiedzialności korporacyjnej w firmach medialnych i technologicznych.

Website


Our Revolution Logo

Our Revolution

Our Revolution koncentruje się na wyborach do postępowej reprezentacji w USA, a ponadto pracuje nad zorganizowaniem potężnego ruchu oddolnego na salonach władzy i na ulicach, aby osiągnąć transformacyjną zmianę.
Website


Oxfam Logo

Oxfam

Globalny ruch walczący z nierównościami powodującymi ubóstwo.

Website


Pacific Asia Resource Center Logo

Pacific Asia Resource Center

PARC jest organizacją non-profit zaangażowaną w międzynarodową sprawiedliwość społeczną i gospodarczą. Od 1973 roku współpracujemy z różnymi ruchami ludowymi w Japonii, aby ułatwić rozwój więzi solidarnościowych z ludźmi walczącymi w krajach, głównie w regionie Azji i Pacyfiku.
Website


Pacific Network on Globalisation

Alternatywny głos w obronie i promowaniu prawa mieszkańców Pacyfiku do samostanowienia gospodarczego
Website


Partners for Dignity & Rights Logo

Partnerzy dla Godności i Praw
Partners for Dignity & Rights (dawniej National Economic and Social Rights Initiative) wyobraża sobie sprawiedliwy świat, w którym każdy jest traktowany z godnością, zaspokajane są jego ludzkie potrzeby i każdy może się rozwijać i w pełni wykorzystywać swój potencjał.

Website


Pay Up Fashion Logo

#PayUp

Kampania #PayUp powstała w marcu 2020 r. w wyniku katastrofalnej decyzji branży modowej o odmowie zapłaty za zrealizowane zamówienia na odzież w związku z pandemią COVID-19.

Website


Privacy International Logo

Prywatność międzynarodowa
Organizacja, której celem jest ochrona demokracji, obrona godności ludzi i żądanie odpowiedzialności od instytucji naruszających zaufanie publiczne.

Website


Public Citizen Logo

Public Citizen

Organizacja non-profit zajmująca się ochroną konsumentów, licząca 500 000 członków, broniąca demokracji, stawiająca opór władzy korporacji i działająca na rzecz zapewnienia, że ​​rząd działa dla ludzi, a nie dla dużych korporacji.
Website


Public Services International Logo

Federacja Public Services International

Światowa federacja związków zawodowych reprezentująca ponad 20 milionów pracowników sektora publicznego ze 163 państw, walcząca o prawa człowieka, sprawiedliwość społeczną oraz uniwersalny dostęp do usług publicznych odpowiedniej jakości.

Website


Remake Logo

Remake

Społeczność miłośników mody, obrońców praw kobiet i ekologów, których misją jest zmiana szkodliwych praktyk branży na ludzi i naszą planetę.

Website


Rinascimento Green Logo

Rinascimento Green

Niezależna inicjatywa, która rozpoczęła się we Włoszech i ma na celu zgromadzenie różnych grup społeczeństwa obywatelskiego w celu promowania, na drodze powszechnego uczestnictwa, Zielonego Nowego Ładu.
Website


Solidar Logo

SOLIDAR

Sieć ponad 60 organizacji członkowskich w 29 krajach działających na rzecz sprawiedliwości społecznej w Europie i na świecie, kierując się wspólnymi wartościami solidarności, równości i uczestnictwa.

Website


Somo Logo

SOMO

Centrum badawcze, które prowadzi badania zorientowane na działanie, aby ujawnić wpływ i bezprecedensową siłę międzynarodowych korporacji.

Website


Sunrise Logo

Sunrise Movement

Ruch młodych ludzi w USA, zaangażowanych w powstrzymywanie zmian klimatycznych i stworzenie milionów dobrych miejsc pracy w całym procesie.
Website


Szkigra Logo

Szikra Mozgalom

Organizacja polityczna reprezentująca sprawy społeczne i ekologiczne.

Website


Tax Justice Network Logo

Sieć Tax Justice Network
Niezależna sieć międzynarodowa zajmująca się badaniem, analizą i rzecznictwem z zakresu regulacji finansowych i podatkowych rzucająca wyzwanie najpotężniejszym światowym grupom interesów.

Website


Tax Justice Network Africa Logo

Tax Justice Network Africa

Panafrykańska organizacja badawcza i rzecznicza działająca na rzecz ograniczenia nielegalnych przepływów finansowych (IFF) i promowania progresywnych systemów podatkowych.
Website


Tax Justice NL Logo

Sprawiedliwość podatkowa Holandia

Sieć holenderskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego i związków zawodowych zaangażowanych w globalny sprawiedliwy system podatkowy i opowiadająca się za większą przejrzystością ze strony firm i rządów.

Website


Tax Justice UK Logo

Tax Justice UK

Tax Justice UK champions the role of tax and campaigns for a more progressive and effective tax system in the UK.

Website


The Leap Logo

The Leap

Organizacja, która stara się budować i wzmacniać odważny i przekrojowy ruch klimatyczny poprzez rozwijanie koalicji Zielonego Nowego Ładu.
Website


Transnational Institute Logo

The Transnational Institute

Międzynarodowy instytut badawczy i rzeczniczy zaangażowany w budowanie sprawiedliwej, demokratycznej i zrównoważonej planety, angażujący ruchy społeczne, naukowców i decydentów.
Website


Tech Workers Coalition Logo

Koalicja Pracowników Technologii

Koalicja pracowników z i około branży technologicznej, organizatorów pracy, organizatorów społeczności i przyjaciół.

Website


Union Aid Abroad Logo

Union Aid Abroad - APHEDA

Union Aid Abroad-APHEDA to globalna organizacja wymiaru sprawiedliwości należąca do australijskiego ruchu związkowego, działająca na rzecz wspierania silniejszych związków i ruchów społecznych w trzynastu lokalizacjach w Azji Południowo-Wschodniej, na Pacyfiku, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Południowej.
Website


War on Want Logo

War on Want

Organizacja charytatywna do walki z ubóstwem, działająca na rzecz zwalczania podstawowych przyczyn ubóstwa, nierówności i niesprawiedliwości poprzez partnerstwo z ruchami społecznymi globalnego Południa i kampanie w Wielkiej Brytanii.

Website


Worker-driven Social Responsability Network Logo

Zorientowana na pracowników sieć odpowiedzialności społecznej

W 2015 r. organizacje pracownicze, sojusznicy i doradcy techniczni połączyli siły, aby stworzyć zorientowaną na pracowników sieć odpowiedzialności społecznej w celu rozszerzania, promowania i powielania tego modelu w łańcuchach dostaw na całym świecie.

Website


Working Peoples Charter Logo

Workings Peoples' Charter

Sieć ponad 150 regionalnych organizacji lokalnych skupiająca się na zrzeszaniu wszystkich organizacji współpracujących i organizowaniu nieformalnych pracowników.
Website

W celu zapytań medialnych prosimy o kontakt (w języku angielskim): james.schneider@progressive.international oraz: eugenio.villasante@uniglobalunion.org