Make Amazon Pay

Ceny rastú pre zamestnancov aj spotrebiteľov. Zvyšujúce sa teploty majú dopady na všetkých a naša planéta je pod tlakom. Ale miesto podpory komunít, zamestnancov a planéty sa Amazon snaží vyžmýkať všetkých do poslednej kvapky.


Amazon zneužíva svojich zamestnancov: skutočné mzdy sa znižujú zatiaľčo korporácia zaznamenáva rekordné obraty - 121 miliárd dolárov za druhý kvartál roka 2022, a pritom zvyšuje svoj tlak zameraný na rušenie odborov;


Amazon zneužíva komunity: v Európe v roku 2021 nezaplatil žiadnu daň z príjmu, naopak dostal 1 miliardu EUR v daňových kreditoch pri obrate 55 miliárd EUR


Amazon zneužíva planétu: napriek tomu že do svojho uhlíkového účtovníctva zahŕňa len 1% svojich predajov, v roku 2021 mu narástli emisie CO2 o 18%.

Sme zamestnanci a občania rozdelení geografiou a našou rolou v globálnej ekonomike, ale spojení našim odhodlaním dosiahnuť aby Amazon platil férové mzdy, dane a zodpovedal za svoj dopad na planétu.

Amazon si môže dovoliť platiť, ale iba ak ho k tomu donútime.

Black Friday November 25

Preto povstaneme na Black Friday, 25 novembra 2022, aby sme tento deň zmenili na Deň, kedy Amazon zaplatí. Pridajte sa k nám.

Vyhľadajte protesty a demonštrácie vo vašom okolí

Nenašli ste akciu vo vašom okolí?

Zorganizujte svoju vlastnú

Povedzte o tom všetkým.

Všetko čo potrebujete na podporu štrajkov a demonštrácií na Black Friday: letáky, bannery, plagáty, grafiku na sociálne siete a ďalšie.

Progressive International Logo

Progressive International

Progressive International spája, organizuje a mobilizuje progresívne sily po celom svete, so spoločnou víziou zmien vo svete.

Website


Uni Global Logo

UNI Global Union

 

Celosvetová únia reprezentujúca viac ako 20 miliónov pracovníkov zo 150 rôznych krajín v globálne najrýchlejšie rastúcom sektore služieb.

Website


Amazon Workers International

Medzinárodná koalícia zamestnancov Amazonu z rôznych krajín vrátane Nemecka, Poľska, Španielska, Francúzska a Spojených štátov, ktorí sa organizujú proti Amazonu.

Website


350 org logo

350.org

Globálne hnutie zdola, snažiace sa urýchliť koniec éry fosílnych palív a vybudovať svet postavený na komunitných obnoviteľných zdrojoch pre všetkých.

Website


Aapti Institute, India

Výskumná organizácia vytvárajúca verejné, prakticky použiteľné, dostupné a politicky relevantné informácie z vrcholu technologického priemyslu a spoločnosti, s cieľom vytvorenia slobodnej, férovej a spravodlivej spoločnosti.

Website


Algorithm Watch Logo

Algorithm Watch

Výskumná a advokátska organizácia zameraná na pochopenie procesov algoritmického rozhodovania ktoré majú spoločenskú relevanciu, a sú používané na predpovedania alebo predpisovanie ľudského chovania alebo autonómne rozhodovanie.

Website


All India IT and ITeS Employees' Union

Organizácia zameraná na dobré podmienky pre IT/ITES zamestnancov, bojujúca proti problémom ako riziko straty zamestnania, nebezpečné a nepriateľské pracovné prostredie pre ženy, stresujúce pracovné podmienky, nadčasy atď.

Website


Amazon Employees for Climate Justice

Organizácia zamestnancov Amazonu ktorá požaduje rázne kroky v oblasti klímy.

Website


Arab Resource & Organizing Center Logo

Arab Resource & Organizing Center

Organizácia “zdola”, ktorá sa snaží posilniť a organizovať komunitu smerom k spravodlivosti a sebaurčeniu pre všetkých.

Website


Athena Coalition

Americká grassroots aliancia desiatok organizácií ako sú odbory, imigrantské zväzy či skupiny bojujúce za digitálne práva, ktoré sa spolu aktivizujú proti Amazonu.

Website


Attac Norway Logo

Attac Norway

Nórska vetva medzinárodného hnutia cieliaceho na sociálne, environmentálne a demokratické alternatívy v globalizačnom procese.

Website


Attac France Logo

Attac France

Francúzska pobočka medzinárodného hnutia pracujúceho v prospech sociálnej, environmentálnej a demokratickej alternatíve v globalizačnom procese.

Website


Asian Peoples Movement on Debt and Development

Aliancia viac ako 54 hnutí, odborových organizácií a nezávislých skupín naprieč Áziou.

Website


Balanced Economy Project Logo

Balanced Economy Project

Balanced Economy Project je novou medzinárodnou anti-monopolnou organizáciou zameranou na krajiny mimo Spojených štátov.

Website


Berlin vs. Amazon

Široká aliancia aktivistov, technických pracovníkov, umelcov a miestnych občanov mobilizujúca proti zneužívaniu Amazonom a jeho sídlu v centre Berlína

Website


Building and Wood Worker’s International

Globálna odborová federácia spájajúca slobodné a demokratické odbory v stavebníctve a pridružených odvetviach, reprezentujúca 12 miliónov zamestnancov v 135 krajinách.

Website


Campaign for a Commercial-Free Childhood

Organizácia zameraná na pomoc deťom rozvíjať sa v stále viac komercializovanej kultúre ovládanej obrazovkami. Jediná organizácia snažiaca sa o zastavenie reklamy cielenej na deti.

Website


Canadian Centre for Policy Alternatives Logo

Canadian Centre for Policy Alternatives

Výskumný inštitút zameraný na problematiku sociálnej, ekonomickej a environmentálnej spravodlivost, tvoriaci analýzy a výskumy potrebné pre ľudí v rozhodujúcich pozíciách, aktivistov, aj bežných kanaďanov.

Website


Centre for International Corporate Tax Accountability and Research

Celosvetové výskumné centrum zamerané na dane, ktoré produkuje informácie a analýzy umožňujúce rozpliesť pavučinu korporátnych daní.

Website


Clean Clothes Campaign Logo

Clean Clothes Campaign

Clean Clothes Campaign je globálna sieť zameraná na zlepšenie pracovných podmienok a posilnenie postavenia pracovníkov v globálnom odevnom a športovom priemysle.

Website


Common Wealth Logo

Common Wealth

Organizácia, ktorá sa zameriava na systémovo dôležité oblasti, v ktorých demokratické vlastníctvo môže zmeniť fungovanie ekonomiky a pre koho.

Website


Corporate Europe Observatory Logo

Corporate Europe Observatory

Výskumná a propagačná skupina ktorej cieľom je odhaľovať a spochybňovať privilégiá a vplyv ktorý korporácie a ich lobistické skupiny zneužívajú pri tvorbe politík EÚ.

Website


Data for Black Lives

Hnutie aktivistov, organizátorov a matematikov ktorých misiou je použitie dát za účelom vytvorenia konkrétnych a merateľných zmien v životoch černochov.

Website


Datavakbond Logo

Datavakbond

Pracuje s cieľom dať ľuďom hlas v rozhodovaní o tom, čo sa deje s ich dátami a podporuje vymáhanie podmienok s organizáciami ktoré pracujú so osobnými dátami.

Website


Debt Collective Logo

Debt Collective

Únia dlžníkov snažiaca sa o znižovanie dlhov a obranu miliónov domácností naprieč Spojenými štátmi.

Website


Democracy in Europe Movement 2025

DiEM25 je celoeurópske progresívne hnutie ktoré sa snaží o demokratizáciu EÚ s cieľom zabrániť jej rozpadnutiu.

Website


Ecoar Logo

ECOAR

Aliancia aktivistov so snahou vybudovať užitočný nástroj pre sociálne hnutia a občanov postavené na anti-kapitalizme, anti-globalizácii, zodpovednej spotrebe, ochrane verejnosti a environmentalizme.

Website


Education International Logo

Education International

Globálna federácia učiteľských odborov, ktorá reprezentuje 32,5 milióna členov v 178 krajinách

Website


EFFAT Logo

EFFAT (European Federation of Trade Unions in the Food, Agriculture and Tourism)

Organizácia nezávislých a demokratických odborových zväzov zastupujúcich pracovníkov v sektore potravín, poľnohospodárstva, cestovného ruchu a pracovníkov v domácnosti v Európe.

Website


European Arts and Entertainment Alliance Logo

European Arts and Entertainment Alliance

Globálna odborová federácia reprezentujúca viac ako 160 odborových organizácií hercov a hudobníkov po celom svete.
Odborová federácia reprezentujúca hercov a muzikantov naprieč Európou.

Website


Ethical Consumer

Nezávislé neziskové družstvo s otvoreným členstvom, ponúkajúce všetky dostupné nástroje a zdroje ktoré môže zákazník potrebovať na informované, efektívne a jednoduché rozhodovanie.

Website


Focus on the Global South Logo

Focus on the Global South

Aktivistický think-tank v Ázii, analyzujúci a vytvárajúci alternatívy smerujúce k sociálnej, ekonomickej a politickej zmene.

Website


Friends of the Earth France

Friends of the Earth/Les Amis de la Terre bojujú za prechod k udržateľným spoločnostiam na globálnom juhu aj globálnom severe, so zdieľanou víziou pre celosvetovú sociálnu a environmentálnu spravodlivosť.

Website


Gen-Z for Change Logo

Gen-Z for Change

Gen-Z for Change je mládežnícka nezisková organizácia používajúca digitálne taktiky, nástroje a koalície za účelom vytvorenia hmatateľných zmien v problematikách ktoré nerovnomerne dopadajú na marginalizované komunity.

Website


Stop Corporate Impunity Logo

Global Campaign to Reclaim Peoples Sovereignty, Dismantle Corporate Power and Stop Impunity

The Global Campaign je sieťou viac ako 250 sociálnych hnutí, občianskych organizácií, odborov a komunít bojujúcich za možnosť postaviť sa sile nadnárodných korporácií a ich beztrestnosti.

Website


International Labor Rights Logo

Global Labor Justice - International Labor Rights Forum

GLJ-ILRF sleduje medzinárodné korporácie zodpovedné za porušovanie pracovného práva v ich dodávateľskom reťazci, propaguje politiky ktoré ochraňujú práva zamestnancov a spravodlivú migráciu, podporuje slobodu zhromažďovania, kolektívne vyjednávanie a zamestnanecké organizácie.

Website


Global Forest Coalition Logo

Global Forest Coalition

Medzinárodná koalícia mimovládnych organizácií a Organizácií domorodých obyvateľov (Indigenous Peoples’ Organizations) ktorá obraňuje sociálnu spravodlivosť a práva domorodých obyvateľov pri vytváraní politík týkajúcich sa lesov.

Website


greenpeace logo

Greenpeace

Kampaňová organizácia ktorá odkrýva globálne environmentálne problémy a buduje riešenia pre zelenú a pokojnú budúcnosť.

Website


Hawkers Joint Action Committee Logo

Hawkers Joint Action Committee

Kolektív reprezentujúci stovky tisíc pouličných predajcov naprieč celou Indiou.


HKM Logo

HKM

Kampaň v celom Pakistane za presadzovanie základných práv prostredníctvom organizovania, hybnosti a tlaku na miestnej úrovni.

Twitter


IT for Change Logo

IT for Change

IT for Change cieli na spoločnosť v ktorej digitálne technológie podporujú ľudské práva, sociálnu spravodlivosť a slušnosť.

Website


Independent Workers of Great Britain Logo

Independent Workers Union of Great Britain

Nezávislé a dynamické odbory vo Veľkej Británii ktoré bojujú za znevýhodnené a podreprezentované pracovné sily proti korporáciám využívajúcim námezdnú prácu.
Website


Industriall Logo

IndustriAll

Celosvetová odborová federácia reprezentujúca 50 miliónov zamestnancov v 140 krajinách naprieč rôznymi odvetviami, snažiaca sa obmedzovať moc nadnárodných korporácií skrz globálnu solidaritu.

Website


International Federation of Journalists Logo

International Federation of Journalists

Celosvetová odborová federácia novinárskych odborových organizácií, reprezentujúca viac ako 600 tisíc pracovníkov v médiách z 187 organizácií v 146 krajinách.

Website


International Trade Union Confederation Logo

International Trade Union Confederation

ITUC reprezentuje 200 miliónov zamestnancov z 332 členských národných organizácií, a propaguje práva a záujmy zamestnancov pomocou medzinárodnej spolupráce medzi odborovými organizáciami, globálnymi kampaňami a advokáciou v hlavných svetových inštitúciách.

Website


International Transport Workers Federation Logo

International Transport Workers' Federation

ITF koordinuje dopravné odborové zväzy po celom svete, reprezentujúc viac ako 18 miliónov pracovníkov zo 147 krajín.

Website


International Union of Food Agricultural Hotel Restaurant Logo

International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations

IUF reprezentuje viac ako 10 milión pracovníkov po celom svete, od polí cez fabriky až po hotely, reštaurácie a fast food reťazce, snažiac sa priniesť prospech pre zamestnancov v celom potravinovom reťazci.

Website


Join Action Committee Against Foreign Commerce Logo

Joint Action Committee against Foreign Retail and E-commerce (India)

Komisia reprezentujúca takmer všetky hlavné obchodnícke, zamestnanecké a farmárske asociácie v Indii, ktorá sa stavia na odpor proti veľkým technickým korporáciám snažiacim sa ovládnuť digitálny priestor v Indii.

Website


Just Net Coalition Logo

Just Net Coalition

Globálna sieť aktérov občianskej spoločnosti presadzujúca otvorený, slobodný a spravodlivý internet.

Website


Labour Behind the Label Logo

Labour Behind the Label

Kampaň, ktorá sa snaží zlepšiť podmienky a posilniť postavenie pracovníkov v globálnom odevnom priemysle.

Website


Lebenswertes Liebenau Logo

Lebenswertes Liebenau

Iniciatíva v Liebenau, ktorá sa usiluje o ekologický a ľuďom priateľský rozvoj ich okresu.

Website


Migrant Justice

Organizácia, ktorá sa zameriava na budovanie hlasu, kapacity a sily komunity farmárov a zapája komunitných partnerov, aby organizovali ekonomickú spravodlivosť a ľudské práva.

Website


Model Alliance Logo

Model Alliance

Model Alliance propaguje férové zaobchádzanie, rovnosť príležitostí a udržateľné spôsoby v módnom priemysle, or móla po fabriku.

Website


Momentum Logo

Momentum

Momentum je občianske hnutie zamerané na transformáciu Labour Party, komunity a Britániu v záujme všetkých, nie len niekoľko vyvolených, pomocou kolektívnej sily, sietí a technológií.

Website


Observatory Civic Association Logo

Observatory Civic Association

A non-profit organization, with the aim of looking after the particular interests of the community by representing the Observatory community in communications with governmental organizations.

Website


Open Mic Logos

Open Mic

Iniciatíva, ktorá podporuje väčšiu firemnú zodpovednosť v mediálnych a technologických spoločnostiach.

Website


Our Revolution Logo

Our Revolution

Our Revolution sa zameriava na voľby a progresívnu reprezentáciu v USA, a ďalej na organizácii silných grassroots hnutí v centrách moci aj v uliciach za cieľom vytvorenia rozhodujúcich zmien.

Website


Oxfam Logo

Oxfam

Globálne hnutie ľudí bojujúcich proti nerovnostiam ktoré držia ľudí v chudobe.

Website


Pacific Asia Resource Center Logo

Pacific Asia Resource Center

PARC je nezisková organizácia zaviazaná medzinárodnej sociálnej a ekonomickej spravodlivosti. Od roku 1973 pracuje PARC s množstvom ľudových hnutí v Japonsku, aby podporil rozvoj solidarity so strádajúcimi ľudmi v pacifickom regióne.

Website


Pacific Network on Globalisation

Alternatívny hlas brániaci a podporujúci práva ľudí Pacifiku na ekonomickú nezávislosť.

Website


Partners for Dignity & Rights Logo

Partners for Dignity & Rights

Program Partners for Dignity & Rights (predtým Národná iniciatíva pre ekonomické a sociálne práva) predstavuje spravodlivý svet, v ktorom sa s každým zaobchádza dôstojne, sú naplnené ľudské potreby každého a každý môže prosperovať a naplno využiť svoj potenciál.
Website


Pay Up Fashion Logo

#PayUp Campaign

Kampaň #PayUp vznikla v marci 2020 na základe katastrofálneho rozhodnutia módneho priemyslu odmietnuť platbu za dokončené objednávky oblečenia na začiatku pandémie COVID-19.

Website


Privacy International Logo

Privacy International

Organizácia ktorej cieľom je ochrana demokracie a ľudskej dôstojnosti a vyžaduje zodpovednosť od inštitúcií, ktoré sa dopúšťajú porušovania dôvery verejnosti.

Website


Public Citizen Logo

Public Citizen

Nezisková organizácia zameraná na ochranu spotrebiteľa s 500 tisíc členmi, ochraňujúca demokraciu, odporujúca korporátnej moci a snažiaca sa dosiahnuť to, aby vlády pracovali pre občanov, nie pre veľké korporácie.

Website


Public Services International Logo

Public Services International

Svetová organizácia odborových zväzov reprezentujúca viac ako 20 miliónov zamestnancov z verejnej sféry v 163 krajinách, presadzujúca ľudské práva, sociálnu spravodlivosť a všeobecný prístup ku kvalitným verejným službám.

Website


Remake Logo

Remake

Komunita milovníkov módy, obhajcov práv žien a ochrancov životného prostredia s cieľom zmeniť škodlivé praktiky tohto odvetvia voči ľuďom a našej planéte.

Website


Rinascimento Green Logo

Rinascimento Green

Nezávislá iniciatíva so základmi v Taliansku, ktorá spája rôzne časti občianskej spoločnosti na propagáciu politiky “Green New Deal” prostredníctvom širokej participácie.

Website


Solidar Logo

SOLIDAR

Sieť s viac ako 60 členskými organizáciami v 29 krajinách, ktorej poslaním je zlepšovať podmienky sociálnej spravodlivosti v Európe a celom svete, so základnými víziami v solidarite, rovnosti a participácii.

Website


Somo Logo

SOMO

Výskumné centrum, ktoré vykonáva akčne orientovaný výskum s cieľom odhaliť vplyv a bezprecedentnú silu nadnárodných spoločností.

Website


Sunrise Logo

Sunrise Movement

Hnutie mladých ľudí v USA cieliace na zastavenie klimatických zmien a vytvorením miliónov kvalitných pracovných miest v tomto procese.

Website


Szkigra Logo

Szikra Mozgalom

Politická organizácia zastupujúca sociálne a zelené veci.

Website


Tax Justice Network Logo

Tax Justice Network

Nezávislá medzinárodná sieť zameraná na výskum, analýzu a advokáciu v oblasti daňových a finančných regulácií, ktorej pozície priamo spochybňujú záujmy najsilnejších.

Website


Tax Justice Network Africa Logo

Tax Justice Network Africa

Panafrická agentúra zameraná na výskum a advokáciu bojujúca proti nelegálnym peňažným tokom a presadzujúca progresívne zdanenie.
Website


Tax Justice NL Logo

Tax Justice NL

Sieť holandských občianskych organizácií a odborov snažiacich sa o férový globálny daňový systém a bojujúcich za väčšiu transparentnosť firiem a vládnych inštitúcií.

Website


Tax Justice UK Logo

Tax Justice UK

Tax Justice UK podporuje tvorbu efektívnejšieho a progresívnejšieho daňového systému vo Veľkej Británii.

Website


The Leap Logo

The Leap

Organizácia budujúca a posilňujúca silnejúce klimatické hnutie rozširovaním Green New Deal koalícií.

Website


Transnational Institute Logo

The Transnational Institute

Medzinárodný výskumný a advokátsky inštitút zameraný na budovanie spravodlivej, demokratickej a udržateľnej planéty, pracujúci so sociálnymi hnutiami, akademikmi a tvorcami politík.

Website


Tech Workers Coalition Logo

Tech Workers Coalition

A coalition of workers in and around the tech industry, labor organizers, community organizers, and friends.

Website


Union Aid Abroad Logo

Union Aid Abroad - APHEDA

Union Aid Abroad - APHEDA je organizácia zameraná na globálnu spravodlivosť pôsobiaca v rámci austrálskeho odborového hnutia, ktorá podporuje odborové a sociálne hnutia v trinástich štátoch juhovýchodnej Ázie, Pacifiku, na Blízkom východe a v južnej Afrike.

Website


War on Want Logo

War on Want

Charita bojujúca s chudobou zameraná na odstránenie základných príčin chudoby, nerovnosti a nespravodlivosti cez partnerstvá so sociálnymi hnutiami na Globálnom juhu a kampaňami v Spojenom kráľovstve.

Website


Worker-driven Social Responsability Network Logo

Worker-driven Social Responsability Network

V roku 2015 sa organizácie pracovníkov, spojenci a technickí poradcovia spojili, aby vytvorili sieť sociálnej zodpovednosti riadenej pracovníkmi s cieľom rozšíriť, propagovať a replikovať tento model v dodávateľských reťazcoch po celom svete.

Website


Working Peoples Charter Logo

Workings Peoples' Charter

Sieť ako viac ako 150 provinčných lokálnych organizácií, spájajúca všetky organizácie pracujúce a neformálnymi pracovníkmi.

Website